lavolta

La Volta Ciclista a Catalunya parla amb dinahosting

|

Tiempo de lectura: 7 minutos

Actualizado el viernes, 22 septiembre, 2023

Tienes una versión en castellano de esta entrevista al final de este post.

Fa deu dies que va acabar la darrera edició de la Volta Ciclista a Catalunya. Si vols conèixer els secrets d’aquesta cursa centenària, no et perdis la seva entrevista!

106 anys després, poc queda d’aquella primera edició de la Volta a Catalunya (1911). Això sí, les bicis segueixen tenint dues rodes!

Les bicis segueixen tenint dues rodes però sí, ha canviat molt tot des del 1911. Millors carreteres, millors bicicletes, ciclistes més ben preparats. I tota la societat en general ha canviat en 106 anys. Els mitjans de comunicació d’ara no tenen res a veure amb els del 1911.

Què té d’especial la Volta perquè els millor corredors vulguin participar sempre?

En primer lloc la Volta té un prestigi guanyat al llarg dels anys que fa que els millor corredors del món vulguin participar-hi. A més, les dates actuals de la Volta, cap a finals de març, són molt bones. D’una banda no coincideix amb cap altre gran carrera, i de l’altra, és un bon moment per a què els corredors provin el seu estat de forma en vista a objectius propers. Finalment, l’orografia del nostre país permet fer una carrera dura que atrau als grans corredors.

És la vostra primera vegada amb A.S.O. Com us ha afavorit aquesta aliança?

El conveni de col·laboració es va signar en plena Volta, per tant aquest any encara no s’ha notat en excés. Però de cara al futur ens ajudarà en la recerca de patrocinadors i en la gestió dels drets televisius. En aquest sentit, A.S.O. és l’empresa que millor ho fa en el moment del ciclisme i, per tant, a la Volta ens ajudarà molt disposar dels seus coneixements.

Quin pressupost es mou en una volta d’aquest tipus? Els ulls se’ns quedaran com plats!

Al voltant del milió i mig d’euros. Val a dir que la principal despesa de la Volta recau en les obligacions que la Unió Ciclista Internacional imposa a les carreres World Tour, la màxima categoria.

És més complicat trobar patrocinadors quan un corredor dóna positiu?

Lògicament quan hi ha notícies extra esportives negatives repercuteix en la recerca de patrocinadors. Però passa en tots els àmbits de la vida. Quan surten notícies negatives d’una empresa que cotitza en borsa també baixa el preu de les accions.

Nosaltres ho tenim clar 😀 Es troba la volta al nivell de carreres com París-Niza o Dauphiné Libéré?

Sens dubte que està al mateix nivell. Fins i tot m’atreviria a dir que en té més i tot. Els darrers anys la participació de corredors a la Volta és superior a la d’aquestes dues carreres.

Mulleu-vos! En carrera, auricular, sí o no?

És cert que l’auricular és positiu en alguns aspectes de seguretat dels ciclistes, però esportivament som partidaris que no n’hi hagi. Quan no hi ha auricular tot queda a la decisió del ciclista. Amb l’auricular la carrera està més controlada.

En una volta com aquesta, com d’important és l’emissió televisiva en directe?

És vital. Si no hi ha televisió en directe és més difícil aconseguir patrocinadors ja que no tenen manera de rendibilitzar la inversió. Des de fa 3 o 4 anys la Vola s’està emetent a més de 150 països, en les plataformes esportives televisives més importants del món.

Quin balanç féu pel que fa al públic assistent en aquesta edició?

Molt bo. En la majoria de sortides i arribades hi ha hagut molt de públic i al llarg del recorregut també. En molts ports de muntanya hi ha hagut més gent que en d’altres anys.

Ciclisme a Catalunya: en quin moment es troba? Quina empenta li fa falta per tenir un equip professional?

El nivell és bo. Hi ha una desena de corredors professionals catalans, alguns d’ells en els millors equips del món. Ja fa anys que es parla de fer un equip professional català, en la línia que el País Basc en va tenir un. Segurament el principal problema és, novament, trobar patrocinadors que hi apostin. Però s’està fent intents.

Parleu-nos d’alguna promesa del ciclisme català 🙂

Just abans de la Volta hauríem parlat del Marc Soler, però ha fet una Volta fantàstica, sent el tercer classificat final i ja no és una promesa és una realitat. El seu company, i guanyador de la Volta, Alejandro Valverde va dir que el Marc pot guanyar tot el què es proposi.

Cada cop es practica més ciclisme, molt en l’àmbit amateur. Quines mesures de seguretat viària creieu necessàries introduir?

S’han fet bones actuacions com la campanya del metre i mig de distància, però encara falta conscienciar més als conductors. I també falta adequar la llei a la realitat actual i protegir més els ciclistes.

I el futur de la Volta, com la veieu?

Amb el conveni amb A.S.O. i amb el suport de les institucions del país, començant per la Generalitat de Catalunya, les diputacions, els ajuntament, etc, la Volta té un futur brillant. És cert que hem passat uns anys difícils econòmicament però ara les perspectives són bones. I tot això amb la inestimable ajuda del centenar de voluntaris que any rere any dediquen una setmana de les seves vacances a col·laborar amb la Volta.

Per descomptat, Dinahosting serà el vostre cotxe escombra!

I ben agraïts que estem de tenir-vos de cotxe escombra. És una tranquil·litat saber que esteu monitoritzant la nostra pàgina en una setmana de molta feina per nosaltres i quan necessitem que la pàgina web rutlli a ple rendiment.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Versión en castellano

Hace diez días que terminó la última edición de la Volta Ciclista a Catalunya. Si quieres conocer los entresijos de esta carrera centenaria, ¡no te pierdas su entrevista!

106 años después, poco queda de esa primera edición de la Volta a Catalunya (1911). Eso sí, ¡las bicis siguen teniendo dos ruedas!

Las bicis siguen teniendo dos ruedas pero sí, todo ha cambiado mucho desde 1911. Mejores carreteras, mejores bicicletas, ciclistas mejor preparados. Y toda la sociedad en general ha cambiado en 106 años. Los medios de comunicación de ahora no tienen nada que ver con los de 1911.

¿Qué tiene de especial la Volta para que los mejores corredores siempre quieran participar?

En primer lugar, la Volta tiene un prestigio ganado a lo largo de los años que hace que los mejores corredores del mundo quieran participar. Además, las fechas actuales de la Volta, hacia finales de marzo, son muy buenas. Por un lado, no coincide con ninguna otra gran carrera, y por otro, es un buen momento para que los corredores prueben su estado de forma de cara a objetivos cercanos. Finalmente, la orografía de nuestro país permite hacer una carrera dura que atrae a los grandes corredores.

Es vuestra primera vez con A.S.O. ¿Cómo os ha favorecido esta alianza?

El convenio de colaboración se firmó en plena Volta, por lo que este año todavía no se ha notado en exceso, pero de cara al futuro nos ayudará en la búsqueda de patrocinadores y en la gestión de los derechos televisivos. En este sentido, A.S.O. es la empresa que mejor lo hace actualmente y, por lo tanto, a la Volta nos ayudará mucho disponer de sus conocimientos.

¿Qué presupuesto se maneja en una vuelta de este tipo? ¡Los ojos nos van a hacer chiribitas!

Alrededor del millón y medio de euros. Cabe decir que el principal gasto de la Volta recae en las obligaciones que la Unión Ciclista Internacional impone a las carreras World Tour, la máxima categoría.

¿Es más complicado encontrar patrocinadores cuando un corredor da positivo?

Lógicamente, cuando hay noticias extra deportivas negativas repercute en la búsqueda de patrocinadores. Pero pasa en todos los ámbitos de la vida. Cuando salen noticias negativas de una empresa que cotiza en bolsa también baja el precio de las acciones.

Nosotros lo tenemos claro 😀 ¿Se encuentra la Volta al nivel de carreras como París-Niza o Dauphiné Libéré?

Sin duda que está al mismo nivel. Incluso me atrevería a decir que tiene más. En los últimos años, la participación de corredores en la Volta ha sido superior a la de estas dos carreras.

¡Mojaros! En carrera, pinganillo ¿sí o no?

Es cierto que el pinganillo es positivo en algunos aspectos de la seguridad de los ciclistas, pero deportivamente somos partidarios de que no los haya. Sin pinganillo todo queda a decisión del ciclista. Con él la carrera está más controlada.

En una vuelta como esta, ¿cómo de importante es la emisión televisiva en directo?

Es vital. Si no hay televisión en directo es más difícil conseguir patrocinadores, ya que no tienen manera de rentabilizar la inversión. Desde hace tres o cuatro años la Volta se está emitiendo en más de 150 países, en las plataformas deportivas televisivas más importantes del mundo.

¿Qué balance hacéis en cuanto a público asistente a esta edición?

Muy bueno. En la mayoría de salidas y llegadas ha habido mucho público, y a lo largo del recorrido también. En muchos puertos de montaña ha habido más gente que otros años.

Ciclismo en Cataluña: ¿en qué momento se encuentra? ¿Qué empujoncito le falta para tener un equipo profesional?

El nivel es bueno. Hay una decena de corredores profesionales catalanes, algunos de ellos en los mejores equipos del mundo. Hace años que se habla de hacer un equipo profesional catalán, en la línea del País Vasco. Seguramente el principal problema es, nuevamente, encontrar patrocinadores que apuesten, pero se están haciendo intentos.

Habladnos de alguna promesa del ciclismo catalán 🙂

Justo antes de la Volta habríamos hablado de Marc Soler, pero ha hecho una Volta fantástica, siendo el tercer clasificado final. Ya no es una promesa, es una realidad. Su compañero, y ganador de la Volta, Alejandro Valverde, dijo que Marc puede ganar todo lo que se proponga.

Cada vez se practica más ciclismo, mucho a nivel amateur. ¿Qué medidas de seguridad vial creéis necesario introducir?

Se han hecho buenas actuaciones, como la campaña del metro y medio de distancia, pero todavía falta concienciar más a los conductores. Y también falta adecuar la ley a la realidad actual y proteger más los ciclistas.

Y el futuro de la Volta, ¿cómo lo veis?

Con el convenio con A.S.O. y con el apoyo de las instituciones del país, empezando por la Generalitat de Cataluña, las diputaciones, los ayuntamientos, etc, la Volta tiene un futuro brillante. Es cierto que hemos pasado unos años difíciles económicamente, pero ahora las perspectivas son buenas. Y todo ello con la inestimable ayuda del centenar de voluntarios que año tras año dedican una semana de sus vacaciones a colaborar con la Volta.

Por supuesto, ¡dinahosting será vuestro coche escoba!

Y bien agradecidos que estamos de teneros de coche escoba. Es una tranquilidad saber que estáis monitorizando nuestra página en una semana de mucho trabajo para nosotros, cuando necesitamos que la página web funcione a pleno rendimiento.


Avatar de Adriana Freire

Comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Newsletter

Suscríbete y recibe periódicamente consejos muy útiles para tu web y ecommerce 🙂 Además, te regalamos
3 guías
: Digitalización, WordPress y Ciberseguridad.

Conviértete en afiliado

Gana dinero recomendando dinahosting a todo el mundo.